Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Kom ihåg att ansöka om specialkost

Vid behov av specialkost i förskola och skola behöver du som vårdnadshavare, inför varje nytt läsår eller vid inskrivning, göra en anmälan om ditt barns behov.

Två barn med förkläden skalar varsin frukt.

Du behöver använda dig av mobilt bank-id för att signera din ansökan. Vid delad vårdnad behöver båda vårdnadshavarna signera ansökan.

Specialkost beviljas för 1 år i taget.

För att vi ska kunna behandla ansökan samt tillgodose ert barns behov av specialkost, ska ansökan ha inkommit senast 11 augusti.
Om ansökan uteblir, upphör tidigare specialkost att gälla 1 september.

Ansök:

Specialkost, Orust kommun

Artikeln uppdaterades