Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Konstprojekt planeras för ungdomar

Statens konstråd har tillsammans med Sektor Samhällsutveckling beslutat att gå vidare i ett gemensamt konstprojekt, riktat till ungdomar på Orust!

Flera unga personer står i en ring i ett naturområde. I bakgrunden skymtar hus.

Bilden är tagen från den senaste workshopen med Ruben Wätte och ungdomarna.

Statens konstråd ger ett bidrag på 600 000 kr och Orust kommun bidrar med 200 000 kronor.

Detta är ett resultat av projektet "Våra rum" som Fyrbodals kommunalförbund drivit tillsammans med kommunen.

Området som utsetts att få en konstnärlig utsmyckning, ligger vid Selmas bro i Henån, mellan Ungdomens Hus och parkeringsplatsen bakom Circle K. Platsen är skredsäkrad, vilket innebär att arbetet kan sättas igång omgående.

Symbolisk plats

Den är dessutom symbolisk, tycker ungdomarna, eftersom Ungdomens hus samlar en grupp av ungdomar medan parkeringsplatsen tydligt intas av epa-ungdomarna. Syftet med projektet är att bygga en ”konstnärlig bro” mellan ungdomarna där de kan mötas.

Konstnären Ruben Wätte har utsetts att skapa konstverket tillsammans med ungdomar som anmält sig frivilligt till projektet. Hittills har han hållit i två workshops med deltagarna.

Ruben Wätte använder alltid naturmaterial och arbetsgruppen tänker sig att konstverket ska bestå av ett beständigt material. Det ska också bli landskapsanpassad konst, som går att använda.

Skissförslag i augusti

I augusti presenterar han ett skissförslag för Statens konstråd och Orust kommun. Arbetet ska vara färdigställt innan årets slut.

”Vi gör detta för att vi uppfattar att ungdomarna saknar en plats som är deras och som de känner sig hemma och bekväma i. Kommunen satsar mycket pengar på våra äldre, men även ungdomarna har behov av en plats där de kan hänga och umgås. Det kommer inte bli någon staty, utan mer en platsbildning som skapas. Vad det exakt blir vet vi inte ännu, det är en process som pågår mellan Ruben och ungdomarna” berättar Orust kommuns projektledare Stefan Björling.

Lön för sitt arbete

Deltagarna kommer att få en liten lön för sitt arbete.

”Det är viktigt att premiera att de lägger ner sin fritid på det här. Hela projektet känns jätteroligt! Det bidrar så mycket till samhället att man har fina platser som har en mening och är konstnärligt gestaltade. Orust saknar den här typen av platser fram till nu. Vi ser gärna detta som en början på den strandpromenad som ska byggas längs ån när den skredsäkrats” säger Stefan Björling.

Artikeln uppdaterades