Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Henån centrum, södra

Planområdet ligger i centrala Henån som är kommunens huvudort. Planområdet utgörs av södra delen av Henåns centrum och ligger söder om Röravägen och väster om väg 160. Delvis genom planområdet rinner ån, som också kallas Henån.

Foto över Henån centrum, södra.

Henån är Orust kommuns centralort och i orten finns service, verksamheter och kommuncentrum. Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Samtidigt står Henån framför stora utmaningar som stigande havsnivåer och skredsäkring av ån som rinner genom samhället.

Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram med syfte att redovisa ett helhetsgrepp för utvecklingen av centrum. Det innebär en beskrivning av nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och skredsäkring samt att de genomförs så att det samtidigt tillförs kvaliteter i centrum, ges möjlighet till utveckling av fler verksamheter och bostäder, stärker kontakten till hamnen, havet och vattendraget Henån så att samhället Henån kan stärkas som centralort och besöksmål.

Status

Detaljplanearbetet startades fjärde kvartalet 2020.

Artikeln uppdaterades