Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan Varekil 1:187

Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.

Den 24 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked. Detaljplanearbetet innebär att pröva förutsättningarna för centrumutveckling på fastigheten Varekil 1:187, vilket går i linje med Orust kommuns översiktsplan 2009. Det finns ingen gällande detaljplan för fastigheten.

Status

Planarbetet startades andra kvartalet 2021 och bedrivs genom standardförvarande.

Artikeln uppdaterades