Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Svanesund 2:127

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att öka andelen byggrätter för enbostadshus.

Karta visande planområdet

Bild över planområdet.

Svanesund ligger vid Orusts sydvästra kust och har färjeförbindelse till fastlandet i Kolhättan. Planområdet ligger i den västra delen av Änghagenområdet cirka 70 meter söder om vattentornet. Planområdet har en areal på cirka 1,8 hektar.

Status

Detaljplanearbetet startades andra kvartalet 2022.

Artikeln uppdaterades