Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Säckebäck 1:2

Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus öster om vägen 160. Ledningar för kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram till området i samband med Trafikverkets ombyggnad av vägen.

Tomterna tas fram av en privat exploatör.

Samråd

Planförslaget har varit ute för samråd december 2014 till januari 2015.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GB_SÄCKEBÄCK_S_141205.pdf Pdf, 307.5 kB. 307.5 kB 2022-10-10 15.33
IK1_SÄCKEBÄCK_S_141205.pdf Pdf, 844.8 kB. 844.8 kB 2022-10-10 15.33
IK2_SÄCKEBÄCK_S_141205.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-10-10 15.33
PB_SÄCKEBÄCK_S_141205.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-10-10 15.33
PK1_SÄCKEBÄCK_S_141205.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-10-10 15.33
PK2_SÄCKEBÄCK_S_141205.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2022-10-10 15.33

Artikeln uppdaterades