Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165

Planområdet ligger vid Husegärdes backe 4, i norra delen av Stocken. Syftet med planförslaget är att öka byggrätten för fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en mindre utbyggnad av bostadshuset.

Flygfoto över Tofta 2:165

Bild över planområdet.

Fastigheten är idag planlagd som kvartersmark för bostäder. Inom fastigheten finns ett bostadshus, samt två komplementbyggnader. Befintlig byggrätt är fullt utbyggd. Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en tillbyggnad av veranda/entré på bostadshuset i nordost. Samtidigt anpassas hela byggrätten efter bostadshusets nuvarande utbredning.

Ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165 bedrivs genom ett begränsat standardförfarande och har tidigare varit på samråd mellan den 28 november till 18 december 2022.

Nu har granskningsutlåtande sammanställt och finns att läsa nedan. Det går också bra att hämta en fysisk kopia i kommunhusets kundcenter.

Detaljplanen planeras antas på kommunstyrelsens sammanträde i mars. Har du frågor kring antagandeförfarandet kan du höra av dig till kommunen.

Status

Artikeln uppdaterades