Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av del av detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:29

Området är ett planlagt industriområde öster om Ellös på Orust västra sida. Planläggningens primära syfte är att omvandla delar av den kommunägda allmänna platsmarken/park till verksamhetsmark inom planområdet.

Flygbild med planområde markerat, Morlanda-Slätthult 1:29

Område för planändring, Slätthults industriområde.

Status

Planarbetet startades upp i december 2022.

Ärendet är pausat till följd av en utredning kring kraftledningen som går igenom området.

Artikeln uppdaterades