Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av del av detaljplan för Nösund 1:180

Området är en bebyggd bostadsfastighet på Arekullevägen i Nösund.

Planändringens primära syfte är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för ett enbostadshus med tillhörande tomtplats och infart inom fastighetens södra del.

Område för planändring, Nösund 1:180

Område för planändring, Nösund 1:180

I samma ändring av detaljplanen tas den befintliga byggrätten bort och ersätts med en ny byggrätt som säkerställer befintlig bostadsbebyggelse.

Status

Detaljplanen har varit på granskning från den 20 november till den 10 december 2023 och är nu antagen av kommunstyrelsen.

Handlingar

Planbeskrivning, 2024-01-09 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta, 2024-01-09 Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta, 2023-02-24 Pdf, 417.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse, 2023-10-24 Pdf, 262.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande, 2023-12-15 Pdf, 232.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Nösund 1421-P15 Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

  • Geoteknisk utredning Bohusgeo, 2023-03-13 rev 2023-11-08 inklusive bilagor och karta
  • Släntstabilitetsutredning - Rapport Geoteknik Vägverket Konsult,
    2004-10-19
  • Släntstabilitetsutredning - PM Geoteknisk utredning Vägverket Konsult, 2004-11-01
  • Släntstabilitetsutredning - PM2 Geoteknisk utredning Vägverket Konsult, 2005-04-14
  • Grundläggning och stabilitetsförhållanden - PM Geoteknisk undersökning GF Konsult, 2002-01-14

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades