Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av del av detaljplan för Nösund 1:180

Området är en bebyggd bostadsfastighet på Arekullevägen i Nösund.

Planändringens primära syfte är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för ett enbostadshus med tillhörande tomtplats och infart inom fastighetens södra del.

Område för planändring, Nösund 1:180

Område för planändring, Nösund 1:180

I samma ändring av detaljplanen tas den befintliga byggrätten bort ohc ersätts med en ny byggrätt som säkerställer befintlig bostadsbebyggelse.

Status

Artikeln uppdaterades