Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av del av detaljplan för Nösund 1:180

Området är en bebyggd bostadsfastighet på Arekullevägen i Nösund.

Planändringens primära syfte är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för ett enbostadshus med tillhörande tomtplats och infart inom fastighetens södra del.

Område för planändring, Nösund 1:180

Område för planändring, Nösund 1:180


I samma ändring av detaljplan kommer den gällande detaljplanens byggrätt på fastigheten att anpassas efter den befintliga bostadsbebyggelsen som ligger i fastighetens norra del.

Status

Planarbetet startades upp i januari 2023

Artikeln uppdaterades