Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Hällevik 1:233 m.fl.

Detaljplaneområdet omfattar parkeringsytor norr om badplatsen, verkstadsfastigheten samt en privat fastighet. Detaljplanen syftar till att skapa bostäder och verksamhetslokaler i kustorten och att skapa förutsättningar för en lokal utveckling samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön och ett förändrat klimat.

Karta visande område för detaljplanenFörstora bilden

Område för detaljplanen.

Hälleviksstrand ligger vid en skyddad vik vid Lerkilens mynning mitt på Orust västra kust, i Morlanda socken. Detaljplanen omfattar parkeringsplatsen och verkstadslokalen i Vasslekilen, vid badplatsen. Detaljplanen möjliggör fler bostäder och en mindre verksamhetslokal. Den syftar även till att ge planstöd åt ett befintligt hus samt utökad byggrätt.

Status

Detaljplanearbetet startades andra kvartalet 2022.

Artikeln uppdaterades