Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 m.fl.

Detaljplaneområdet omfattar två olika delområden i Hälleviksstrand och detaljplanen syfta till att skapa bostäder och verksamhetslokaler i kustorten. Planarbetet syftar till att skapa förutsättningar för en lokal utveckling samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön och ett förändrat klimat.

Karta visande område för detaljplanen

Område för detaljplanen.

Hälleviksstrand ligger vid en skyddad vik vid Lerkilens mynning mitt på Orust västra kust, i Morlanda socken. Detaljplanen omfattar två delområden om sammanlagt cirka 13 hektar i centrala Hälleviksstrand. En del omfattar parkeringsplatsen centralt i samhället och den andra delen omfattar parkeringsplatsen och verkstadslokalen i Vasslekilen, vid badplatsen. Detaljplanen möjliggör fler bostäder och verksamhetslokaler. Den syftar även till att ge planstöd åt två befintliga hus, och utökad byggrätt för det ena för att medge 1,5 våningar.

Status

Detaljplanearbetet startades andra kvartalet 2022.

Artikeln uppdaterades