Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Svanesund centrum, södra

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder samt att tillskapa nya kvaliteter, såsom förbättrade publika platser och ett aktivt centrum med utökat utbud av handel och service, till lokalsamhället och besökare. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra nya cykelvägar mellan viktiga knutpunkter, som färjan, centrum och Ängås skola.

Foto visande planområdet

Område för detaljplan Svanesund centrum, södra.

Vi verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Svanesund har ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter i orten och på fastlandet samtidigt som närmiljön har nära till hav och natur. Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med syfte att utveckla orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.

Planområdet omfattar ett område på cirka 7 hektar söder om Färjevägen, en knapp kilometer från färjeläget.

Parallellt med planarbetet arbetar vi med att öka trafiksäkerheten längs med Färjevägen och med detaljplan för Svanesund centrum, norra, där ny förskola och nya bostäder möjliggörs.

Status

Detaljplanearbetet startades upp första kvartalet 2022.

Artikeln uppdaterades