Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.

Planområdet ligger på södra delen av Flatön, norr om Orust. På platsen finns idag besöksmålet Handelsman Flink som historiskt utgjort en lokal mötesplats.

Flygfoto över Kila 1:73 m.fl. med planområdet inritatFörstora bilden

Planområdet ligger på södra Flatön.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av turismen på Flatön och att stärka attraktionskraften kring friluftslivet och kulturarvet från Evert Taube. Syftet är även att förbättra trafiksituationen på platsen.

Detaljplanen utgår från Handelsman Flink på södra Flatön och skapar förutsättningar för att utveckla området till en mångfacetterad turistdestination med fokus på natur- och kulturupplevelser.

Status

Övriga handlingar

 • MUR Geo- och bergteknik, 2019-12-20
 • Tekniskt PM Geoteknik, 2019-12-20
 • Projekterings PM Geoteknik, 2019-12-20
 • VA- och dagvattenutredning, 2020-05-22
 • Gatuutredning, 2020-05-22
 • Trafikutredning, 2017-09-08
 • Biologisk inventering, 2009-12-14
 • Naturvärdesinventering, 2019-08-29
 • Marin naturvärdesinventering, 2022-08
 • Historisk inventering, risk, 2022-09-09
 • Lokaliseringsutredning, 2023-04-19

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades