Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.

Planområdet ligger på södra delen av Flatön, norr om Orust. På platsen finns idag besöksmålet Handelsman Flink som historiskt utgjort en lokal mötesplats.

Flygfoto över Kila 1:73 m.fl. med planområdet inritatFörstora bilden

Planområdet ligger på södra Flatön.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av turismen på Flatön och att stärka attraktionskraften kring friluftslivet och kulturarvet från Evert Taube. Syftet är även att förbättra trafiksituationen på platsen.

Detaljplanen utgår från Handelsman Flink på södra Flatön och skapar förutsättningar för att utveckla området till en mångfacetterad turistdestination med fokus på natur- och kulturupplevelser.

Status

Samråds-/granskningstid

Samrådet/granskningen pågår från den 28 april till den 25 maj 2023.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte hölls måndag den 15 maj 2023.

Extrainsatt samrådsmöte

OBS! Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 22 maj 2023, klockan 17:00-18:30.

Anmälan görs till maria.ekstrom@orust.se
Länk till mötet kommer att skickas ut under mötesdagen till de som anmält sig.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 1 juni 2023.

Yttranden mejlas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Artikeln uppdaterades