Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Svanesund 3:26

Området är en bebyggd bostadsfastighet på Sesterviksvägen i Svanesund.

Område för planändring, Svanesund 3:26Förstora bilden

Område för planändring.

Planändringens primära syfte är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för ett enbostadshus och komplementbyggnad samt tillhörande tomtplats och infart inom fastighetens västra del.

Vidare är syftet att möjliggöra en avstyckning av befintligt enbostadshus i öster.

Status

Artikeln uppdaterades