Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Svanesund 3:26

Området är en bebyggd bostadsfastighet på Sesterviksvägen i Svanesund.

Område för planändring, Svanesund 3:26Förstora bilden

Bild som visar område för planändring.

Planändringens primära syfte är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för ett enbostadshus och komplementbyggnad samt tillhörande tomtplats och infart inom fastighetens västra del.

Vidare är syftet att möjliggöra en avstyckning av befintligt enbostadshus med komplementbyggnader i öster.

Status

Samrådstid

Samrådet pågår från den 15 april till den 5 maj 2024.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 5 maj.

Yttrande skickas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande: Ändring av detaljplan för Svanesund 3:26".

Handlingar

Planbeskrivning, 2024-03-25 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta, 2024-03-25 Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta, 2023-11-20 Pdf, 530.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Änghagen 1421-P93/6 Pdf, 23.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

PM Geoteknik Svanesund 3:36, Bohusgeo, 2024-03-11

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades