Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Brattås 1:62

Området är en obebyggd bostadsfastighet i östra delen av Kungsviken.

Bråttås 1:62, flygbild över område för detaljplanFörstora bilden

Område för planändring.

Ändringen av detaljplanen omfattar bostadsfastigheten Brattås 1:62 som i gällande detaljplan innehar två byggrätter för enbostadshus.

Syftet med planändringen är att ändra detaljplanen för båda byggrätterna med avseende på utformningsbestämmelserna. Primärt ska planarbetet pröva om den nedre tomten kan medges en högre nockhöjd samt om den övre tomten kan ges en ändrad utformningsbestämmelse så att en annan hustyp än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas.

Status

Artikeln uppdaterades