Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Brattås 1:62

Området är en obebyggd bostadsfastighet i östra delen av Kungsviken.

Bråttås 1:62, flygbild över område för detaljplanFörstora bilden

Flygfoto som visar området för ändring av detaljplan, Brattås 1:62.

Ändringen av detaljplanen omfattar bostadsfastigheten Brattås 1:62 som i gällande detaljplan innehar två byggrätter för enbostadshus.

Syftet med planändringen är att ändra detaljplanen för båda byggrätterna med avseende på utformningsbestämmelserna. Primärt ska planarbetet pröva om den nedre tomten kan medges en högre nockhöjd samt om den övre tomten kan ges en ändrad utformningsbestämmelse så att en annan hustyp än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas.

Status

Samrådstid

Samrådet pågår från den 10 juni till den 30 juni 2024.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 30 juni 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande; Ändring av del av detaljplan för Brattås 1:62".

Handlingar

Planbeskrivning, 2024-05-07 Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta, 2024-05-07 Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta, 2024-03-01 Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Kungsviken 1421-P146, antagen 2014-06-12 Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades