Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Nösunds havshotell

Området ligger i centrala Nösund på Orusts västra sida.

Flygfoto över centrala Nösund

I området finns den befintliga hotellanläggningen Nösunds havshotell. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny hotellanläggning inom fastigheterna Nösund 1:116 med flera.

Status

Planarbetet påbörjades under andra kvartalet 2024.

Artikeln uppdaterades