Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Varekil 1:177

Planområdet är cirka 1,2 hektar och ligger nordväst om Varekilskrysset.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumfunktioner, handel och lättare vård inom fastigheten Varekil 1:177.

Status

Planarbetet påbörjades under andra kvartalet 2024.

Artikeln uppdaterades