Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för fastighet Varekil 1:19

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseform, villor, hyresrätter, bostadsrätter samt seniorboende, inom fastigheten.

Flygfoto visande läge för detaljplan 1:19.

Kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2021 att ge ett positivt planbesked.

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förfarande.

Detaljplanearbetet startades första kvartalet 2022.

Status

Artikeln uppdaterades