Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Krossekärr 2:2

Syftet med planändringen är att göra en ändring av gällande plan för att möjliggöra bostadsbebyggelse för bland annat hyreslägenheter på mark som idag är planlagd för odling.

Foto över Krossekärr 2:2

Foto över Krossekärr 2:2

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-12-13 att ge ett positivt planbesked.

Planändringen bedrivs genom begränsat standardförfarande.

Detaljplan 2005-10-06 1421-P63 fortsätter att gälla inom planområdet exklusive den del av Krossekärr 2:2 som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande detaljplan 2005-10-06.

Detaljplanen startade andra kvartalet 2021.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre