Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Krossekärr 2:2

Syftet med planändringen är att göra en ändring av gällande plan för att möjliggöra bostadsbebyggelse för bland annat hyreslägenheter på mark som idag är planlagd för odling.

Foto över Krossekärr 2:2

Foto över Krossekärr 2:2

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-12-13 att ge ett positivt planbesked.

Planändringen bedrivs genom begränsat standardförfarande.

Detaljplan 2005-10-06 1421-P63 fortsätter att gälla inom planområdet exklusive den del av Krossekärr 2:2 som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande detaljplan 2005-10-06.

Detaljplanen startade andra kvartalet 2021.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre