Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen.

Planändringen möjliggör också bostadsändamål i befintlig lada samt utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset.

Detaljplan Röra-Äng 1:35, översikt

Foto över Röra-Äng 1:35

Antagande

Kommunstyrelsen antog planändringen den 23 februari 2022.

Byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17, fortsätter att gälla inom planområdet exklusive fastighet Röra-Äng 1:35, som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17.

Övriga handlingar

  • Geotekniskt PM
  • Volymstudieanalys

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre