Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40

Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset.

Foto över Svanesund 3:40

Foto över Svanesund 3:40

Antagande

Kommunstyrelsen antog planändringen den 23 februari 2022.

Status

Detaljplan 1993-07-01, 1421-P93/6 fortsätter att gälla inom planområdet exklusive för den fastighet som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande Detaljplan 1993-07-01.

Övriga handlingar

  • Geotekniskt PM
  • Volymstudieanalys

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre