Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-08-14

Ansökan om bygglov för flytbrygga

Vi har fått in en ansökan om bygglov för ändrad placering av befintlig flytbrygga på fastigheten Kila 1:132.

Ansökan om bygglov gäller ändrad placering av befintlig flytbrygga på fastigheten Kila 1:132, med ärendenummer 2019:293. Åtgärden utförs inom ett område som saknar detaljplan.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos sektor Miljö och bygg, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 28 augusti 2019.

Frågor

besvaras av Sektor miljö och bygg.

Synpunkter

Synpunkter ska vara inlämnade senast den 28 augusti 2019 för att beaktas.
Orust kommun
Sektor Miljö och Bygg
473 80 HENÅN

Återställ
Hjälp oss bli bättre