Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Återmeandring i Vräland

I en dalgång vid Brattorp, lite norr om Vräland, mellan två jordbruksfält har ett rakt dike förvandlats till ett meandrande vattendrag med två mindre dammar.

En bäck som har fått ett slingrande flöde.

Vattenmiljöåtgärd vid Brattorp.

Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt, återställs till sin ursprungliga form, variation och läge.

Vattenmiljöåtgärd

Syftet är att minska näringsläckaget från jordbruksmarken ut till havsmiljön. Det handlar även att skapa en flödesdämpande funktion som kan minska risken för översvämning längre nedströms.

Det blir också ett viktigt naturvårdande inslag i jordbrukslandskapet som gynnar den biologiska mångfalden genom att tillföra mer vattenmiljöer.

Åtgärden är en del av projektet LEVA Orust som arbetar med att hitta bra och effektiva miljöåtgärder i jordbrukslandskapet och hjälpa markägare att hitta finansiering och utformning så att processen från idé till färdig åtgärd ska bli så lätt som möjligt.

Relaterad information

En bäck som har fått ett slingrande flöde.

Vattenmiljöåtgärd vid Brattorp.

En bäck som har fått ett slingrande flöde.

Vattenmiljöåtgärd vid Brattorp.

Återställ
Hjälp oss bli bättre