Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Beställning av extra slamtömning

Från och med 1 februari började den nya slamtaxan att gälla. En förändring som skett från tidigare taxa är att vid beställning av extra slamtömning finns nu endast två val, akuttömning inom 24h och budad tömning inom 4 arbetsdagar. Vid dessa beställningar tillkommer ett budningstillägg enligt gällande taxa.

Förändringen grundar sig i att antalet budningar har ökat markant sedan tidigare upphandling av slamtömning. Det har lett till ökade kostnader för kommunen då inget tillägg ut mot kund tagits ut för budad tömning inom 7 kalenderdagar tidigare. Entreprenören har däremot fått extra betalt för en budad tömning.

Förhandling förs med entreprenör om förändring kring alternativ för budad tömning.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre