Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-05

Bön 1:8

Planområdet är beläget söder och väster om Lundens industriområde och cirka 1,2 kilometer väster om Henåns skola.

Karta som visar planområdet

Detaljplanens syfte

De primära syftena med denna detaljplan är att skapa dels 67 nya bostäder och dels cirka 4,5 ha ny industrimark i Henån.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 17 maj 2018. Planen är överklagad till Länsstyrelsen.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 7.3 MB)

IllustrationPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 584.5 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 247.4 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 99 kB)

Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.4 MB)

Geoteknisk och bergteknisk utredningPDF (pdf, 6.4 MB)

Väg och VA-ledningarPDF (pdf, 3.7 MB)

VA och dagvattenutredningPDF (pdf, 83.6 kB)

TrafikmätningPDF (pdf, 928.7 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre