Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Covid-19, coronaviruset

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om covid-19, coronaviruset. Uppdaterad 2021-07-12.

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

Regeringen har en plan för avvecklingen av restriktionerna i 5 steg. Planen utgår från ett antal principer, smittläget, vaccionationsgraden och sjukdomsfall som avgör när restriktioner kan lättas. Planen kräver att vi alla hjälps åt.

Krisinformation.se har en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Bra att veta om vaccinationen

Vaccination är ett viktigt redskap för att vi ska kunna återgå till ett normalt liv. Med en dos vaccin får du ett grundskydd, som förstärks med en andra dos. Skyddet kan också byggas på om det skulle komma nya varianter av viruset.

Inget vaccin skyddar till hundra procent, alla har ännu inte blivit erbjudna vaccin och det pågår fortfarande en stor smittspridning av covid-19. Därför är det viktigt att du som är vaccinerad mot covid-19 fortsätter att följa de allmänna råden även efter att vaccinet har börjat verka.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer, dit kan du ringa för få svar på generella frågor kring coronaviruset.

Skydda dig och andra

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

  • håll avstånd
  • tvätta händerna ofta
  • undvik att röra ögon, näsa och mun
  • stanna hemma när du är sjuk
  • undvik större sociala sammanhang
  • arbeta hemma om du kan

Åtgärder för att minska smittspridning i våra verksamheter

Biblioteken på Orust ha öppet för fysiska besök, men med minskade öppettider, minskad service och maxantal för besökare. Använd gärna våra digitala tjänster för biblioteksärenden. Det går bra att hämta dina böcker utanför biblioteket om du mejlar eller ringer innan.

Vi avråder från besök till kommunhuset. Om du ska lämna över ett dokument kan du göra det i kommunens brevlåda, nedanför trappan till entrén. Om du vill ställa en fråga eller begära ut en allmän handling ber vi dig överväga om du kan göra det per telefon istället.

COVID-19 Illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Återställ
Hjälp oss bli bättre