Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Detaljplanens syfte

Detaljplanen möjliggör ett uppförande av cirka 22 stycken nya bostäder fördelat på ett flerbostadshus i fyra våningar och 6 radhus i 2,5 våningar. Tillkommande bebyggelse har anpassats efter befintlig bebyggelsestruktur genom att den något högre föreslagna bebyggelsen placeras i norr, mot befintligt flerbostadshus om tre våningar, samt att den lägre föreslagna bebyggelsen placeras i söder, mot befintlig villabebyggelse.

Antagande

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 25 augusti 2021.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre