Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Detaljplaneområdet ligger norr om Varekil, på både västra och östra sidan om väg 160.

Foto över Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Foto över Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya indutritomter på västra sidan om väg 160, utökade byggrätter på östra sidan samt ett vänstersvängfält som säkrar angöring till verksamheterna på östra sidan om vägen. Med detaljplanen följer också en möjlighet att tillskapa en kommunal byggnad för att inhysa räddningstjänst och omsorgslokaler, så väl som en regional ambulansstation.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre