Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för fastighet Svanesund 2:127

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att öka andelen byggrätter för enbostadshus.

Flygbild med Svanesund 2:127 markerad

Flygbild visande läge för Svanesund 2:127

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 11 oktober 2021 att ge ett positivt planbesked.

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande.

Detaljplanearbetet startades andra kvartalet 2022.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre