Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.

Planområdet är beläget på den södra delen av Flatön. På platsen ligger idag bland annat Handelsman Flink

Foto över Kila 1:73 m.fl.

Foto över Kila 1:73 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för turistisk verksamhet på platsen, något som är i linje med ställningstaganden i Orust kommuns översiktsplan från 2009. Utöver detta föreslås ett mindre antal bostäder medges i planområdets norra del.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre