Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Svanesund centrum norra

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Bild visande planområde för Svanesund centrum norra

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Svanesund har ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter i orten och på fastlandet samtidigt som närmiljön har nära till hav och natur. Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med syfte att utveckla orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärden stärks.

Den befintliga förskolan på Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet som också ser till ett kommande behov i samband med en tillkommande bostadsbebyggelse. En ny förskola bedöms behöva rymma 8 avdelningar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge, nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt anslutning till natur och kust.

Utställningsperiod

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förvarande. Planförslaget är föremål granskning under perioden 5 maj - 26 maj 2022. Handlingarna som hör till ärendet ligger under Relaterad information på denna sida och finns under granskningsperioden också att hämta i kommunhusets entré.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 26 maj 2022.
Yttrande skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk din e-post eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan för Svanesund centrum, norra" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre