Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Elda utomhus med försiktighet

De flesta tror att de kan hantera en eld, ändå inträffar många bränder från både eldning och grillning utomhus.

Den som tänder en eld har alltid ansvar för att elden inte vållar skada och har kontrollerat att det inte råder eldningsförbud. Det är Polisen som avgör om det är vårdslöshet som orsakat att elden har spridit sig.

Risken för gräsbränder skiftar med årstid och väderförhållande. På våren är gräsbränder vanligast, under sommar- och höstmånader är vanligare med skogs- och markbränder. Fjolårsgräset är mycket torrt och i kombination med vind så kan en kontrollerad eldning eller luntning, som är populärt på Västkusten, snabbt orsaka en brand som räddningstjänst måste släcka.

Med våren kommer ett behov av att röja i trädgården. Men tänk på att gnistor från din vårbrasa kan antända byggnader.

Återanvänd ditt trädgårdsavfall genom att kompostera i en trädgårdskompost istället eller lämna in det på Månsemyrs återvinningscentral.

Måste du elda krävs det mycket stor aktsamhet och noggranna förberedelser samt vatten och redskap för att begränsa eldens spridning. Vinden kan ändra sig så elden sprider sig så fort att du inte hinner släcka den.

Återställ
Hjälp oss bli bättre