Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

En av Sveriges bästa småhuskommuner

Orust placerar sig på plats 7 på Villaägarna lista över Sveriges bästa småhuskommuner, i gruppen landsbygdskommuner.

Som landsbygdskommun räknas 141 av Sveriges totalt 290 kommuner. Gemensamt är att de är pendlingskommuner till mindre städer samt landsbygdskommuner.

Enligt Villaägarnas rapport, Sveriges bästa småhuskommun - En ranking av Sveriges kommuner ur ett småhusperspektiv hamnar Orust på plats 4 i jämförelsen mellan samtliga kommuner i Västra Götaland. Endast Lerum, Tanum och Öckerö kommuner placerar sig högre.

- Det är väldigt roligt att vår kommun får uppmärksamhet för de värden som är attraktiva i våra kommuninvånares ögon säger kommunstyrelsen ordförande Catharina Bråkenhielm. Vi vill att inflyttandet till kommunen ökar. Orust erbjuder både fina boendemiljöer, fantastiska skolor och en bra omsorg för alla åldrar.

Rankingen baseras på sådant som Villaägarna anser vara viktiga ingredienser i en attraktiv boendemiljö. Det handlar om låg inbrottsrisk och låga kommunala taxor för bland annat VA och sophämtning. Vad som också är avgörande är även hur många småhus som byggs och hur många det planeras för och inte minst viktigt hur många av dessa planer som förverkligas. Barnfamiljer är de som oftast uppger att de ser villalivet som den optimala boendeformen, därför mäter Villaägarna också hur många barn mellan 0 och 19 år som bor i småhus.

Skillnaden mellan småhusets marknadsvärde och kostnaden för att bygga är en av de indikatorer som ingår. Villaägarna konstatarer även att en genomgående trend i de allra flesta kommuner är att människor, där det är möjligt, bosätter sig nära större orter men ändå söker lugnet och tryggheten i villasamhällen. För att mäta kommunernas attraktivitet är även inrikes flyttnetto med. Ett antagande som görs i undersökningen är att ju fler som flyttar till en kommun, desto bättre upplevs den.

Att hamna på Topp 10 på denna listan visar att Orust är en attraktiv kommun.

Återställ
Hjälp oss bli bättre