Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-10-08

Fiskar du hummer

Vill du vara med och göra en insats genom att föra hummerfiskedagbok? Kontakta Projekt 8+fjordar om du vill bidra med att föra fiskedagbok.

Hummerfisket har en stark tradition i hela fjordområdet och du som fiskar kan bidra till beståndsuppskattningen. Det kan du göra genom att lämna information om fångst av hummer och bifångster av andra arter som till exempel torsk.

Detta är till stor hjälp för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskning om fisk- och hummerbestånden i området. Hummerfiske bedrivs ofta kring miljöer som forskningsfartyg inte kommer åt.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre