Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Generationspark till Svanesund

En generationsöverskridande mötesplats håller på att tas fram på den gamla skoltomten i Svanesund.

Bild med område för Generationspark Ängås, i Svanesund inritat

Område för Generationspark Ängås, i Svanesund

Mark- och exploateringsenheten arbetar på uppdrag från politiken med att ta fram en generationsöverskridande mötesplats på den gamla skoltomten vid Ängås skola.

Området består idag av en stor och öppen yta som ligger vid Färjevägen i Svanesund.

Syftet med generationsparkens framtagande är att skapa en gemensam yta i Svanesund där både barn och vuxna kan samlas för att utöva olika former av fysisk aktivitet samtidigt som flera olika rekreativa ytor erbjuds i form av exempelvis grillplatser.

Hela arbetet planeras att vara färdigställt under hösten 2022.

Generationspark Ängås i Svanesund - illustration

Illustrationsbild över Ängås Generationspark

Återställ
Hjälp oss bli bättre