Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-05

Hällevik 1:6

Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.

Karta som visar planområdet

Planområdet i Sollid.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fem nya bostadshus på mark som i gällande detaljplan till större delen är reglerad som allmän platsmark.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Planförslaget var utsänt på samråd fram till augusti 2013.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 7.3 MB)

IllustrationPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 584.5 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 247.4 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 99 kB)

Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.4 MB)

Geoteknisk och bergteknisk utredningPDF (pdf, 6.4 MB)

Väg och VA-ledningarPDF (pdf, 3.7 MB)

VA och dagvattenutredningPDF (pdf, 83.6 kB)

TrafikmätningPDF (pdf, 928.7 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre