Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-12

Hällevik 2:233, Hällevik Resort

Planområdet är beläget söder om Hällevikstrand utmed länsvägen.

Karta som visar planområdet.

Planområdet vid Hällevik 2:233, Hällevik Resort är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Den gällande detaljplanen för Hällevik 2:233, Hällevik Resort, har beslutats ändras. Planområdet ligger i Sollidsbukten mellan Hälleviksstrand och Edshultshall, och ändringen omfattar ca. 9 hektar av fastighetens totalt 19 hektar. På platsen finns idag en delvis utbyggd konferensanläggning och ett tiotal sjönära hus med hotellägenheter.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en modern och bättre fungerande konferensanläggning med tillhörande hotellrum, hotellägenheter och verksamheter, något som anses omöjligt med gällande detaljplan.

Status

Process samråd

Samråd

Planen beslutades 2019-05-13 av kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling att gå ut på samråd. Samrådstiden är 24 maj till 14 juni.

Återställ
Hjälp oss bli bättre