Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-23

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde och föreskrifter för Rödsvattnet ytvattentäkt

Vi har för avsikt att fastställa ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rödsvattnet ytvattentäkt.

Totalt får cirka 7 000 av kommunens drygt 15 000 invånare konsumtionsvatten från vår vattenförsörjningsanläggning. Vattenförsörjningen baseras huvudsakligen på två vattentäkter, sjön Rödsvattnet, som är en ytvattentäkt, och Korskällan som är en grundvattentäkt.

Befintligt vattenskyddsområde, som fastställdes av länsstyrelsen 1992-08-10, är föråldrat och följer en gammal lagstiftning. Det föreslås upphävas samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande lagstiftning.

Genom att inrätta ett nytt vattenskyddsområde säkerställs det att vattentäkten kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.

Kompletteringar

2020-03-12

Samrådstiden förlängs till 2020-04-12.

2020-02-20

Samrådstiden förlängs till 2020-03-15.

Informationsmöte om vattenskyddsområde Rödsvattnet och förslag till skyddsföreskrifter 2020-03-04, klockan 18:00, Stala församlingshem.

2020-01-28

Efter önskemål från sakägare förlängs samrådstiden till 2020-03-15.

Vi har också kompletterat handlingarna med nuvarande vattenskyddsområde Rödsvattnet.

Det kan komma fler kompletteringar på hemsidan under samrådstiden.

När är samrådet?

Samrådsperioden varar från 2020-01-23 till och med 2020-03-08.

Information och synpunkter

Under samrådstiden kommer material om föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att finnas tillgängligt på kommunens hemsida – www.orust.se - samt i kommunhuset på Orust, Åvägen 2-6, 473 80 Henån.

Skriftliga synpunkter

Lämnas till e-post: joel.avenius@sweco.se
Alternativt via post till Sweco Environment – Joel Avenius, Södergatan 1, 462 34 Vänersborg.

Vad händer sedan?

Vi samråder med berörda fastighetsägare, ledningsägare samt övriga remissinstanser. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och bemötas i en samrådsredogörelse. Relevanta synpunkter kan leda till revidering av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna. Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer sedan att fastställas och kungöras av kommunfullmäktige i Orust kommun.

Kontaktinformation

Tekniska frågor rörande förslag till vattenskyddsområde samt skyddsföreskrifter under samrådstiden
Joel Avenius – Sweco Environment AB
e-post: joel.avenius@sweco.se
Telefon 0725-15 39 60, telefontid måndag-fredag mellan klockan 10:00-16:00

Gällande övriga frågor
Tony Karlsson – Orust kommun, sektor samhällsutveckling
e-post: samhallsutveckling@orust.se
Telefon 0304-33 43 81, telefontid måndag, onsdag och fredag, klockan 10:00-12:00

Återställ
Hjälp oss bli bättre