Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-09

Inventering av kulturmiljöer

Vi kommer uppdatera gällande kulturmiljöplan i samarbete med Bohusläns museum under 2019-2020.

Foto på två kvinnor.

Byggnadsantikvarie Cecilia Wingård och arkeolog Linnea Nordell.

Arbetet startar med fältarbeten under april och maj i form av inventeringar för det nya kulturmiljöprogrammet som utförs av medarbetare från Bohusläns museum.

Det är byggnadsantikvarie Cecilia Wingård och arkeolog Linnea Nordell som kommer att besöka och inventera kulturhistoriskt intressanta platser i kommunen.

Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma historia på platsen så som den avspeglar sig i landskapet och bebyggelsen runt omkring oss. Det är spår efter mänsklig verksamhet i vår fysiska miljö.

Har du frågor om inventeringarna är du välkommen att höra av dig.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre