Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-15

Klimatklivet

Har du en idé som kan minska samhällets utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser? Det finns bidrag att söka från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål där klimatpåverkan påverkas positivt.

Vem kan söka

Stöd kan ges till alla utom privatpersoner. De som beviljats stöd är till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som kan få stöd

Konkreta klimatinvesteringar, några exempel.

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta till vara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel, till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Ansökningsomgångar 2020

Du kan bara lämna in en ansökan till Klimatklivet när det är en ansökningsomgång.

Du kan söka följande perioder

  • 10 februari – 10 mars
  • 5 maj – 28 maj
  • 27 augusti – 24 september

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre