Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Krafttag mot den invasiva jättebalsaminen

Den är vacker men ställer till stora problem för andra arter. Dessutom är den med på EU:s lista över invasiva arter som alla medlemsländer ska bekämpa. Nu ber Länsstyrelsen i Västra Götaland markägare som har jättebalsamin på sina marker att ta bort den.

En vacker rosa blomma.

Jättebalsamin har från början planterats som trädgårdsväxt, med vackra blommor och imponerande höjd. Men i naturen ställer den till stora problem eftersom den tränger undan andra arter.

Jättebalsamin sprider sig snabbt och kväver övrig vegetation, vilket leder till minskad artrikedom och matbrist för pollinerande insekter. Den sprider sig genom att frukterna exploderar vid beröring, vilket sprätter iväg frön flera meter. Många känner därför till den som sprätt-iväg-blomman.

- Vi vet att jättebalsamin finns på många fler platser än vad som rapporterats till Artportalen och vill uppmana alla att ta bort den från sin mark säger Alexander Frisborg på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill också gärna att den som ser jättebalsamin rapporterar in det så att de får en ännu bättre bild av spridningen.

Trots att den idag är spridd i landskapet är jättebalsaminen kanske den invasiva art som det är lättast att bli av med, eftersom den är lätt att dra upp eller bryta av. Den är dessutom ettårig och frön som ligger i marken är inte grobara mer än något år. Om man håller efter sina marker och ser till så att växten inte får blomma och sätta frö så försvinner den inom ett par år.

Återställ
Hjälp oss bli bättre