Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Kungsviken 1:25

Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.

Karta som visar planområdet

Planområdet i Kungsviken.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens primära syfte är att göra det möjligt att uppföra 16 mindre fritidshus i området samt att utveckla områdets hamnkaraktär med bland annat sjöbodsförråd och servicebyggnad.

De föreslagna fritidshusen föreslås utföras som 8 parhus. De placeras i huvudsak i samma lägen som avsetts att bebyggas i den gällande detaljplanen.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Start

Planförslaget har varit ute på samråd från den 4 juli till den 10 augusti 2018.

Återställ
Hjälp oss bli bättre