Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Låt vägarna blomma

Genom att låta vägkanterna blomma och fröa av sig under försommaren kan du göra en viktig insats för den biologiska mångfalden och bevarandet av många spännande arter av blommor och insekter.

Blommande vägkant, foto.

Fotograf Olle Molander.

I takt med att jordbruket förändrats och ängsmarker försvinner så försvinner också våra ängsblommor. Vägkanter och diken kan bli viktiga ersättningsmiljöer för dessa värdefulla växter från vår odlingshistoria.

Tips till alla enskilda väghållare

Skötselråden är enkla.

  • Slå inte vägkanterna för ofta, helst bara en gång i juli och någon gång under hösten.
  • Låt det slagna materialet ligga kvar i några dagar så att det får fröa av sig, ta sedan bort det om möjligt.
  • Gödsla inte!

Skötselråden kan gälla även för allmänna gräsytor runt exempelvis parkeringsplatser och vändplatser.

Invasiva arter

Observera att det är viktigt att veta vad ni har i era vägkanter. Om det finns invasiva arter som exempelvis blomsterlupiner är det bäst att slå dessa tidigt, innan de hinner blomma.

Vi vill minska spridningen av invasiva arter och därför är det viktigt att hantera dem på rätt sätt. Även om många tycker att lupinerna är vackra så är de ett problem då de både kväver andra växter och gödslar genom att tillföra kväve till marken.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre