Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-05-04

LEVA Orust, Lokalt Engagemang För Vatten

Vi satsar på att skapa en bra dialog och ett samarbete mellan myndighet och lokala lantbrukare och markägare när det gäller åtgärdsarbete mot övergödning.

Projektet LEVA Orust lokalt engagemang för vatten, omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka det lokala engagemanget för åtgärdsarbete mot övergödning. Det handlar om att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

- Det är många engagerade markägare och lantbrukare som deltar, vilket är väldigt roligt säger projektledare Andreas Höglind. Vi måste tänka på miljön både på land och i vattnet.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, berättar mer om projektet på Orust och om andra pilotområden i Sverige.

Återställ
Hjälp oss bli bättre