Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Miljöprojekt i Grindsbyvattnet

I två miljöprojekt ska Grindsbyvattnet hjälpas mot bättre ekologisk status. Det handlar om reduktionsfiske mot övergödning samt bekämpning av den invasiva vattenväxten sjögull.

Foto på en insjö

Grindsbyvattnet

Vi har fått statliga medel för de här miljö- och naturvårdsåtgärder i Grindsbyvattnet. Projektet är finansierat av statligt bidrag via LONA.

Sedan tidigare pågår arbetet med att inventera och åtgärda enskilda avlopp i anslutning till Grindsbyvattnet samt att anlägga våtmarker uppströms i syfte att minska läckaget av näring från jord- och skogsbruksmark. Tillsammans hoppas vi att dessa åtgärder ska hjälpa sjön att få en bättre ekologisk status.

Reduktionsfiske mot övergödning

Tillsammans med 8+fjordar, som är ett kommunalt samarbetsprojekt mellan Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Uddevalla, pågår nu ett projekt med reduktionsfiske där vi fiskar ut vitfisk som exempelvis brax och mört. På det sättet kan den interna näringsbelastningen minskar i sjön.

Åtgärden har utförts i liknande sjöar i Sverige med snabba och goda resultat. Denna typ av reduktionsfiske är en kostnadseffektiv metod och förhoppningsvis kommer vi se resultat i form av klarare vatten och mindre tillväx av alger.

Du kan läsa mer om reduktionsfisket på 8+fjordars webbplats.

Bekämpning av sjögull

Parallellt med reduktionsfiskeprojektet pågår även ett försök att bekämpa den invasiva arten sjögull i Grindsbyvattnet. Sjögull är en flytbladsväxt som inte förekommer naturligt i Sverige, men den har spridit sig från trädgårdsdammar och utgör ett hot mot inhemska arter.

Genom att skugga ut bestånd av sjögull med markduk som spänns upp på flytande ramar hoppas vi att minska att risken för spridning. Arbetet kommer påbörjas vid Ålgård i den norra delen av sjön under sommaren 2020 och förhoppningsvis utökas under 2021 och 2022.

Ambitionen är inte att helt bli av med sjögullet utan det handlar främst om att testa metoden och begränsa den mest akuta spridningsrisken.

Du kan se exempel på bekämpning av sjögull i Halland på Sveriges radio.

Foto på en blomma som ser ut som en näckros

Sjögull

LONAs logga med texten Lokala naturvårdsprojekt.

Projektet är finansierat av statligt bidrag via LONA.

Återställ
Hjälp oss bli bättre