Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Namntävling

Vad ska vår nya kooperativa hyresrättsförening för trygghetsboende heta? Många orustbor har visat intresse av att få bo i trygghetsboenden på vår ö.

Skiss som visar ett förslag på byggnadens utformning.

Bilden visar förslag på fasaden på det nya trygghetsboendet i Henån, exakt hur det trygghetsboendet ska utformas är ännu inte klart. Tävlingen handlar om föreningens namn.

Var med och namnge den förening som kommer äga och driva trygghetsboende. Tänk på att föreningen kanske får boenden på fler orter. Namnet ska passa för hela Orust.

Ett trygghetsboende skapar genom sin utformning trivsel och trygghet samt värnar om gemenskap mellan grannarna. Än så länge planeras ett fint boende i Henån med 36 lägenheter och trivsamma gemensamhetsutrymmen med inflyttning i början av 2025. Men det kan kanske komma fler trygghetsboenden på andra orter!

Trygghetsboendet uppförs i form av en kooperativ hyresrättsförening vilket ger möjlighet att påverka boendet utan insatskapital. Medlemsinsatsen är vanligtvis 100 kronor och den boende betalar en månadshyra.

Tävling

Vad ska den Kooperativa hyresrättsföreningen heta?

Skicka in ditt namnförslag med en kort motivering.

Skicka i ditt bidrag senast den 20 september

För att delta i tävlingen skicka in ditt bidrag med motivering senast 20 september, ange ditt namn, telefonnummer eller e-post.

Efter 20 september kommer juryn gå igenom alla förslag och motiveringar och utser därefter en vinnare.

De tre bästa förslagen som utses av juryn får ett symboliskt pris och kontaktas.

Vad ska den Kooperativa hyresrättsföreningen heta?
För att delta i tävlingen skickar du in ditt bidrag med motivering innan 20 september.


Mina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal och förtroendevalda.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Foto på en man och en kvinna.

Riksbyggen och Orust kommun stiftar föreningen tillsammans. Kommundirektör Henrik Lindh och Katarina Hillberg, konceptutvecklare boende för äldre på Riksbyggen

Återställ
Hjälp oss bli bättre