Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nu kommer odlingslotter till Svanesund

Arbetet med att ta fram odlingslotter i närheten av Aspvägen i Svanesund har påbörjats.

Vi har bland annat anlagt ett dike för att kunna avvattna området inför det framtida brukandet av marken. Vi har även anlagt en grusväg från Aspvägen till en ny grusparkering i anslutning till området för odlingslotterna och inom kort kommer arbetet med att anlägga kommunalt vatten fram till området att påbörjas.

Tanken är att det aktuella området ska upplåtas genom arrendeavtal till en förening som i egen regi organiserar och vidareupplåter odlingslotter till privatpersoner.

Byggnader som uppförs på arrendestället får enbart användas som redskapsbodar alternativt växthus i samband med odlingslotternas brukande. Uppförandet av sådana byggnader får endast påbörjas när lagakraftvunnet bygglov beviljats för respektive byggnad. Inom varje odlingslott tillåts maximalt två byggnader i form av en redskapsbod (maximalt 5 kvadratmeter) och ett växthus (maximalt 5 kvadratmeter).

Område för odlingslotter - Aspvägen i Svanesund

Område för odlingslotter i Svanesund

Återställ
Hjälp oss bli bättre