Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-06-19

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!

Just nu planerar vi för mer levande samhällen med bättre serviceutbud och bostadsmöjligheter för alla. Att ta till vara på den unika kopplingen till havet och de traditionella kulturmiljöernas värden är viktiga frågor för bevarandet av samhällena. På samma sätt är förbättrad infrastruktur och utveckling av moderna verksamheter och bostäder viktiga frågor för utvecklingen.

Hälleviksstrand och Edshultshall

Medborgardialog

Under sommaren 2018 har en enkät varit tillgänglig på kommunens hemsida. Enkäten har gett alla möjlighet att lämna sina synpunkter i en karta och i ett antal frågor. Alla tankar och idéer har blivit en del av underlaget för det fortsatta planeringsarbetet och sammanställs nu. De kommer presenteras i samrådsmötet för Planprogram för Hälleviksstrand & Edshultshall som hålls längre fram under 2018.

Kommunen har även tidigare arbetat med flera medborgardialoger och har utvecklat en bild av vilka grupper som inte blir lika hörda som andra grupper. Exempelvis har vi märkt att barn och äldre inte hörs lika ofta om planering och samhällsutveckling. Därför pågår det ett arbete utöver enkäten i vilket vi besöker och pratar med de grupperna. Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand och Edshultshall.

Återställ
Hjälp oss bli bättre