Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nya lekytor för förskolebarnen i Ellös

En ny förskola ska byggas i Ellös och under tiden kommer förskolebarnen att vara i Ellös gamla skola. Markarbeten för att skapa lekytor för barnen börjar denna veckan.

Under de två åren som det tar att bygga en ny förskola bredvid Strandgårdens äldreboende kommer förskolebarnen att husera i den gamla skolan vid korsvägen i Ellös.

Denna vecka startar markarbeten på skolgården vid Ellös skola med syftet att skapa lekytor för förskolebarnen som efter sommaren flyttar in i anpassade lokaler i den gamla skolan.

Skolgården kommer att inhägnas för förskoleverksamhet och på lekytorna kommer både ny och återanvänd lekutrustning att monteras.

Entreprenören inhägnar sitt arbetsområde den 9 maj och markarbeten samt montering av lekutrustning beräknas vara klart till den sista veckan i juni.

Foto visande arbetsområde för ombyggnation av skolgård, Ellös skola

Arbetsområde vid ombyggnation av skolgård samt passage runt skolan

Återställ
Hjälp oss bli bättre