Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ny pir i Henåns hamn

Vi har invigt den nya piren i Henån. Piren är en del i de åtgärder som vi genomför för att möta stigande havsnivåer och för att utveckla Henåns centrum.

Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm klippte bandet och berättade om projektet i sitt invigningstal.

- Detta nya inslag ska bidra till ökad trivsel i Henåns centrum och stärka kontakten med hamnen, havet och ån säger Catharina. Det här är ett härligt ställe även för dig som inte har båt, här kan du ta en promenad, sitta en stund och njuta av havet och hamnlivet.

Den nya piren säkerställer och bevarar befintliga båtplatser i Henåns hamn, den ligger på en högre nivå för att möta kommande havsnivåhöjningar. Den skapar även förutsättningar för nya rekreationsmiljöer i centrala Henån.

Flygbild över en hamn med många fritidbåtar vid bryggor.

Piren i Henåns hamn.

Översvämningsåtgärder i Henåns centrum

Den gamla piren är ersatt av en pir i en helt ny konstruktion. Den nya piren är uppbyggd med betongpålar och har ett trädäck med flytbryggor. Den nya piren är utformad för att vara ett attraktivt och inbjudande promenadstråk för allmänheten med sociala ytor. Det finns flera olika sittmöjligheter och ny belysning vid båtplatserna. Detta nya inslag ska bidra till ökad trivsel i Henåns centrums och stärka kontakt med hamnen, havet och ån.

Bakgrund

Längs piren och östra hamnområdet var befintlig spont- och bryggkonstruktioner i mycket dåligt skick. Kommunfullmäktige beslutade 2015 att godkänna investeringsprojektet Översvämningsåtgärder i Henåns centrum etapp 1 som nu är uppdelat i två projekt, Ombyggnad pir Henåns hamn och Östra hamnen.

På Östra hamnen kommer den uttjänta sponten att rivas och en slänt med erosionsskydd att anläggas. Befintlig gångbana breddas något och ett vägräcke anläggs mot slänten. I etapp 2 finns planer på att skydda Henåns centrum mot stigande havsnivåer i samband med en utveckling av torgmiljöer och nya byggrätter för bostäder, handel och restauranger. Planprogram för Henåns centrum har varit ute på samråd under våren.

Flygbild över en hamn med många fritidbåtar vid bryggor.

Piren i Henåns hamn.

En kvinna som öppnar locket på en papperskorg.

Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm provar den nya smarta papperskorgen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre